مشخصات فردی و زندگینامه
نام:علی
نام خانوادگی:ملکوتی نیا
پست الکترونیک:alim2200@gmail.com
نخصص ها:تفسیر ، اخلاق و عرفان ، تبلیغ

زندگی نامه

بنده در سال1358شمسی درشهرستان کمیجان استان مرکزی به دنیا آمدم ودر 9سالگی به قم آمده وپس از گرفتن دیپلم درسال 1376وارد حوزه علمیه شدم وازسال1384 تا 1389همزمان با دروس رسمی حوزه علمیه(سطح عالی وخارج) در رشته تخصصی تفسیر وعلوم قرآن حوزه علمیه قم فارغ التحصیل شدم وهم اکنون در دانشکده علوم حدیث قم در رشته اخلاق مشغول به تحصیل می باشم