سوابق اداری،اجرایی وتبلیغی
60 بازدید
تاریخ ارائه : 10/9/2011 11:52:00 AM
موضوع: سایر

  مدیریت پایگاه فرهنگی (شهید) تحت پوشش سازمان تبلیغات اسلامی استان قم به مدت 12سال (ازسال1373تا1385)

 •   مدیریت موسسه قرآنی(مکتب نور) به مدت 15سال (ازسال1373  تا 1388)

 •  مسئول عقیدتی،سیاسی پایگاه مقاومت بسیج 4شهیدامینی بیات حوزه 14استان قم به مدت سه سال (ازسال 1378تا 1381)

 •   فرمانده پایگاه تابستانی شهید امینی بیات(حوزه مقاومت بسيج 14ناحیه قم) به مدت چهارسال

 •  مسئول روابط عمومی طرح تابستانی سازمان تبلیغات اسلامی استان قم درسال1386

 •   مدیریت آموزش موسسه فرهنگی ، قرآنی نورمبین قم  به مدت پنج سال (از8/6/384  تا  20/5/1389)

 •  عضوهیئت مدیره موسسه فرهنگی ، قرآنی نورمبین قم

 • امدادگرطرح بسیج ملی ریشه کنی فلج اطفال درسال 1374

 •  رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن صدفسازان مروارید نشان قم درسال 1388

 •   عضوهیئت داوران دومین دوره مسابقات قرآن وحدیث حوزه های علمیه درسال 1389

 •   داوروممتحن درسنجش مهارت های تدریس دوره های تربیت معلم قرآن کریم (رشته های قرائت ،ترجمه و مفاهیم)

 •   تبلیغ درماه های مبارک رمضان ومحرم الحرام به مدت 15سال درسطح شهرهای اصفهان ، کاشان ، کمیجان ، اراک ، کرمان ، میناب ، رجایی دشت قزوین ، گرگان ، بندرترکمن ، شهرستان آق قلا ، استان هرمزگان ، قم و...

 •  روحانی کاروان زیارتی راهیان نورمناطق جنوب ، بسیج دانشجویی سپاه ناحیه کاشان درسال 1379