سوابق تحصیلی وعلمی
75 بازدید
تاریخ ارائه : 2/24/2015 12:09:00 PM
موضوع: سایر
 1. دانش آموخته دوره تخصصی تفسیروعلوم قرآن حوزه علمیه قم(کارشناسی)
 2. دانش آموخته سطح 3حوزه علمیه قم(کارشناسی ارشد تبلیغ ومعارف)
 3. دانش آموخته دانشکده علوم حدیث قم(کارشناسی ارشداخلاق)
 4. دریافت گواهینامه پایان دوره تربیت مربی روخوانی وروانخوانی قرآن کریم ازسازمان دارالقران الکریم کشوردرسال 1382
 5. دریافت گواهینامه پایان دوره تربیت معلم آموزش ترجمه ومفاهیم قرآن کریم از موسسه فرهنگی قرآنی نورمبین قم درسال 1383
 6. دریافت گواهینامه پایان دوره تربیت مربی آموزش ترجمه ومفاهیم قرآن کریم (مرحله تکمیلی)ازموسسه فرهنگی قرآنی نورمبین قم درسال 1385
 7. دریافت گواهینامه پایان دوره تربیت ممتحن قرائت قرآن کریم از دارالقران اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم درسال 1386
 8. دریافت گواهینامه پایان دوره تربیت ممتحن ترجمه ومفاهیم قرآن کریم از دارالقران اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم درسال 1386
 9. دریافت گواهینامه پایان دوره تربیت مدرس ترجمه ومفاهیم قرآن کریم ازدارالقران اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم درسال 1387
 10. دریافت گواهینامه پایان دوره کوتاه مدت آشنایی بااندیشه های امام خمینی(ره) ازموسسه تنظیم ونشرآثار امام خمینی (ره) استان قم درسال 1383
 11. دوره فن ترجمه عربی درمدرسه اسلامی هنراستان قم درسال 1389
 12. شرکت درنشست های تخصصی تکنولوژی تبلیغ،معاونت فرهنگی وتبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
 13. شرکت دردوره معارف زیارات المعصومین علیهم السلام ، موسسه امام هادی علیه السلام ،استان قم درسال 1390