افتخارات علمی وفرهنگی
72 بازدید
تاریخ ارائه : 1/8/2013 3:50:00 PM
موضوع: سایر
  1.    کسب مقام اوّل دردوره آشنایی با اندیشه های امام خمینی (ره).قم در سال1383
  2. فرمانده نمونه پایگاه تابستانی درسطح پایگاه های بسیج استان قم درطول 3سال متوالی
  3.    بسیجی نمونه درسال عزت وافتخارحسینی
  4.    مربی نمونه تجلیل شده درسال 1383 ازسوی حوزه نمایندگی ولی فقیه در منطقه مقاومت بسیج سپاه قم
  5.    مربی نمونه آموزش های عقیدتی ومعارف اسلامی در سطح منطقه مقاومت بسیج سپاه قم در سال1383
  6.    مربی برتروفعال قرآنی تجلیل شده درجشنواره تجلیل ازفعالان قرآنی استان قم درسال 1389ازسوی مرکزهماهنگی،توسعه وترویج فعالیت های قرآنی کشور
  7.    نفرممتازدردوره کارشناسی مرکزتخصصی تفسیروعلوم قرآن حوزه علمیه قم
  8.    نفرممتازدرجشنواره شعرمهدوی(( گلبوته های انتظار)) سازمان تبلیغات اسلامی قم درسال 1381
  9.   مربی تجلیل شده دردومین جشنواره بزرگ قرآنی عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان قم در سال 1388