اخلاق اقتصادی در فرآن کریم
29 بازدید
محل ارائه: مرکز تخصصی تفسیر وعلوم قرآن حوزه علمیه قم
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی